Smaller Default Larger

Wszyscy wiemy,  jak ważne są działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dlatego 3 października br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli
w zajęciach prowadzonych przez panią Małgorzatę Janusz-Nowicką – pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach.

 

 Tematy spotkań:

- Uczę się i czytam, bo chcę... – dla klasy I gimnazjum

- Jak się skutecznie uczyć - metody efektywnego uczenia się– dla klasy III gimnazjum.

 Uczniowie dzięki prezentacji multimedialnej, zajęciom warsztatowym, rozwijającym twórcze myślenie oraz dyskusji, kolejny raz przekonali się, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmuje książka.

 Małgorzata Krzemińska