Smaller Default Larger

Informacja o programie Comenius - Partnerskie Projekty Wymiany Szkół

 

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Dominikowicach przystąpił do projektu pt. „Healthy life for a healthy world” („Zdrowe życie dla zdrowego świata”), w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” -Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt obejmuje realizację zadań w czterech wybranych obszarach:

- zdrowe ciało

- zdrowe jedzenie

- zdrowe środowisko

- zdrowie psychiczne i zdrowe relacje międzyludzkie

 

Krajami partnerskimi naszej placówki są szkoły w Holandii (miejscowość Oss), we Włoszech (Chieti), na Litwie (Joniszki), na Węgrzech (Szombathely), w Finlandii (Masku). W przeciągu 2 lat trwania projektu 6 szkół rozsianych po Europie będzie realizować ten sam harmonogram zadań oraz odbędzie się 6 spotkań nauczycieli i uczniów w każdym z krajów partnerskich. Podczas trwania projektu będzie zrealizowane co najmniej 24 mobilności, co oznacza, że 24 osoby, uczniowie i nauczyciele, wyjadą na spotkania z partnerami. W naszej szkole zaplanowano 9 wyjazdów uczniów i minimum 15 wyjazdów nauczycieli.

W Zespole Szkół w Dominikowicach przeprowadzono ankiety wstępne wśród uczniów szkoły dotyczące ich sposobu życia, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. Odbyły się również konkurs na logo projektu oraz biegi na orientację w terenie. Podczas pierwszej wizyty na Węgrzech prace dzieci zostały ocenione przez przedstawicieli ze wszystkich krajów projektu i wyłoniono zwycięzców. Nauczyciele podczas spotkania w szkole w miejscowości Szombathely mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji na Węgrzech, metodyką pracy, przyglądnąć się jak przebiega zwykły dzień pracy ucznia i nauczycieli. Wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, porównaliśmy systemy edukacji w 6 krajach partnerskich. Szombathely to miasteczko liczące około 80 tysięcy mieszkańców położone przy granicy z Austrią. W roku szkolnym 2012/2013 odbędą się jeszcze spotkania w Holandii i na Litwie.

Odbyły się również turniej skoków w workach. Zasady zawodów szczegółowo omówiono na spotkaniu na Węgrzech i wyniki zostaną porównane wśród wszystkich uczniów z 6 krajów europejskich. W grudniu uczniowie zajmowali się również tematyką ekologicznej mody. W styczniu 8 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przeprowadziło wywiad z ekspertem do spraw zdrowego żywienia doktor Janiną Kokoszka-Paszkot. Wywiad zostanie przetłumaczony na język angielski i opublikowany na stronie projektu.

 

Harmonogram na rok szkolny 2012/2013 przedstawia się następująco:

Wrzesień 2012

 • Zapoznanie z programem
 • Stworzenie strony internetowej (w Holandii, przesłanie informacji)
 • Konkurs na logo projektu
 • Kącik Comeniusa w szkole
 • Przygotowanie prezentacji o szkole, miejscowości i regionie

Październik  2012 – “Zdrowe ciało”

 • Ankieta na temat zdrowego stylu życia
 • Pierwsze spotkanie na Węgrzech
 • Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu
 • Bieg na orientację

Listopad 2012

 • Nawiązanie kontaktów na platformie eTwinning
 • Dzień zabawnych gier olimpijskich

Grudzień 2012

 • Ubrania, które nas chronią – porównanie współczesnych i dawnych strojów z różnych krajów
 • Publikacja materiałów

Styczeń 2013

 • Wywiad z ekspertem na temat zdrowego żywienia
 • Stworzenie jednej ściany piramidy żywieniowej

Luty 2013

 • Opracowanie 5 przepisów kulinarnych do wspólnej książki kucharskiej
 • Spotkanie w Holandii – budowa trójwymiarowej piramidy żywieniowej i wspólne gotowanie

Marzec 2013  – „zdrowe środowisko”

 • Tworzenie rzeczy z surowców wtórnych

Kwiecień 2013

 • Stworzenie stron do „zdrowego europejskiego kalendarza”

Maj 2013

 • Połączenie stron kalendarza
 • Spotkanie na Litwie
 • Obchody europejskiego dnia Comeniusa połączone z „dniem piechura”

 

Harmonogram na rok szkolny 2013/2014 przedstawia się następująco:

ZDROWIE EMOCJONALNE I PSYCHICZNE

Wrzesień 2013

 • Praca nad plakatami na wystawę zatytułowaną „Kampania na rzecz zdrowia i szczęścia”

Październik 2013

 • Czwarte spotkanie projektowe w Polsce – przygotowanie wystawy plakatów

Listopad 2013

 • Każdy kraj piszę jedną zwrotkę do piosenki projektowej w swoim języku oraz propozycję refrenu w języku angielskim.

Grudzień 2013

 • Poszczególne fragmenty piosenki są złożone w całość.

 

ZDROWE RELACJE SPOŁECZNE

Styczeń 2014

 • Każdy z krajów wykonuje 20 plansz formatu A3 do gry „Snake and Ladders” z hasłami promującymi zdrowy tryb życia we wszystkich kategoriach.

Luty 2014

 • Rozpoczęcia pamiętnika, który wędruje od kraju do kraju. Uczniowie opisują 2 dni aktywnie spędzonego czasu w języku angielskim.
 • Spotkanie w Finlandii. Uczniowie grają w grę „Snake and Ladders”

Marzec 2014

 • Pamiętnik wędruje od kraju do kraju drogą pocztową
 • Uaktualnienie ankiety, opracowanie dodatkowych pytań.

Kwiecień 2014

 • Wypełnienie ponownie ankiety przez uczniów na zakończenie projektu.

Maj 2014

 • Spotkanie we Włoszech i podsumowanie projektu
 • Nagranie pożegnalnego video.

Czerwiec 2014

 • Podsumowanie projektu w Polsce.
 • Wystawa prac i produktów powstałych podczas realizacji projektu.

Prezentacje z realizacji projektu:

Jesień zima 2012