Smaller Default Larger

Deklaracja dostępności

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Dominikowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. dominikowice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-11

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-14
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 353 17 53

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 448 11 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne osobne do szkoły i sali sportowej, zlokalizowane prostopadle do drogi głównej.
2. Szkoła jest ogólnodostępna w godzinach pracy.
3. Budynek posiada trzy poziomy (-1, 0, 1).
4. Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony sali sportowej szkoły, ale niepełnosprawni mogą poruszać się tylko w sektorze sportowym oraz w obrębie sal 18, 19, 20.
5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych,
6. W sekretariacie szkoły w celu zwiększenia dostępności informacyjno-komunikacyjnej znajduje się pętla indukcyjna.
7. Łazienki dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony sali gimnastycznej.
8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.