Smaller Default Larger

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W DOMINIKOWICACH

 

Małgorzata Krzemińska — dyrektor

 

Renata Dulęba — język polski, wiedza o społeczeństwie

Robert Grzanka — edukacja dla bezpieczeństwa

Dominika Honc-Kalisz — język angielski

Sabina Książkiewicz-Rojek — edukacja wczesnoszkolna

Sabina Kurzawa — przyroda, rewalidacja, pedagog specjalny

Zofia Marszałek — edukacja wczesnoszkolna

Iwona Mazur — wychowanie fizyczne

Barbara Mika-Krzysztoń — matematyka

Adriana Mikołajczyk — matematyka

Katarzyna Mikruta-Cetnarowska — język niemiecki

Kornelia Nowak-Wal — historia

Bogusław Oleszkowicz — informatyka, technika

Alina Pabisz — plastyka, technika, muzyka, informatyka

Maria Pater — rewalidacja

ks. Albin Pawłowski — religia

Danuta Pyznar — pedagog szkolny

Ewa Roman — język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Judyta Rosin-Kiełtyka — biblioteka

ks. Kamil Stącel — religia

Ewa Stępień — język angielski

Marcin Szufa — wychowanie fizyczne, matematyka

Agata Wszołek — edukacja wczesnoszkolna

Joanna Zając — edukacja wczesnoszkolna

Anna Ziemba — biologia, chemia, geografia