Smaller Default Larger

Szkoła Podstawowa w Dominikowicach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na nowo na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności: coś dla ciała, ducha i umysłu.

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie:

Dla najmłodszych:

- zajęcia kreatywne

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne 

- zajęcia sportowe

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla starszych:

- zajęcia przyrodnicze

- zajęcia sportowe 

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego 

- zajęcia społeczno-emocjonalne

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

terapia logopedyczna