Smaller Default Larger

Projekt „Jasne barwy szkoły”

Od marca 2012 roku w Zespole Szkół w Dominikowicach prowadzone są zajęcia dodatkowe w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w ramach projektu systemowego „Jasne barwy szkoły” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki