Smaller Default Larger

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12, 13 listopada 2020 r.

4, 5 stycznia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

 W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.