Smaller Default Larger

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ustala w roku szkolnym 2021/2022 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 24, 25, 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 czerwca 2022 r.
  • 23 czerwca 2022 r.

W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.