Smaller Default Larger

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (DzU 2017, poz. 1603) oraz Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r. (DzU 2002, nr 46, poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ustala w roku szkolnym 2022/2023 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

— 2, 4, 5 maja 2023,

— 23, 24, 25 maja 2023,

— 9 czerwca 2023,

— 22 czerwca 2023.

 

W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.