Smaller Default Larger

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

29, 30 kwietnia 2024,

2 maja 2024,

14, 15, 16 maja 2024 (egzamin ósmoklasisty),

31 maja 2024,

20 czerwca 2024.

 

W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje dla uczniów, na wniosek rodziców zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.