Smaller Default Larger

Stołówka

Nasza stołówka szczyci się doskonałymi domowymi obiadami. Obiad składa się z zupy, drugiego dania, kompotu i jest zawsze przygotowywany na miejscu, ze świeżych produktów. Często wydawane są desery: jogurty, soki, batony, wafelki itp. Obiady wydawane są od godziny 11:25 – 11:45 dla uczniów klas I - III oraz od godziny 12:30 - 12:45 dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III gimnazjum.  W stołówce pełnione są dyżury nauczycieli, a najmłodsi uczniowie są do niej przyprowadzani przez wychowawcę. Cena obiadu dla uczniów wynosi 4,5 zł. Część dzieci korzysta z dofinansowania do obiadów, szkoła w tym zakresie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.