Smaller Default Larger

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W DOMINIKOWICACH

mgr inż. Tomasz Szczepanik — dyrektor szkoły, informatyka

mgr Renata Dulęba — język polski, wiedza o społeczeństwie
mgr Robert Grzanka — edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Krzemińska — historia, biblioteka
mgr Sabina Książkiewicz-Rojek — edukacja wczesnoszkolna
dr Sabina Kurzawa — przyroda, rewalidacja, pedagog specjalny
mgr Zofia Marszałek — edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Mazur — wychowanie fizyczne
mgr Adriana Mikołajczyk — matematyka
mgr Katarzyna Miruta-Cetnarowska - język niemiecki
mgr Bogusław Oleszkowicz — informatyka, fizyka, matematyka
mgr Alina Pabisz — plastyka, technika, muzyka, informatyka

mgr Maria Pater — rewalidacja
ks. mgr Albin Pawłowski — religia
mgr Danuta Pyznar — pedagog szkolny

mgr Ewa Roman — język polski, wychowanie do życia w rodzinie
ks. mgr Kamil Stącel — religia
mgr Ewa Stępień — język angielski

mgr Marcin Szufa — wychowanie fizyczne, matematyka
mgr Małgorzata Takeuchi — język angielski

mgr Agata Wszołek — edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Zając — edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Ziemba — biologia, chemia, geografia