Smaller Default Larger

   Świąteczne kartki wyrazem podziękowania dla żołnierzy

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej aktywnie zaangażowali się w akcję „Kartka dla żołnierza”, której adresatami byli między innymi żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego PODLASIE oraz Zgrupowania Zadaniowego KARPATY pełniący służbę w rejonach przygranicznych.

Własnoręcznie przygotowane kartki i rysunki od dzieci to szczególnie cenne wyrazy wdzięczności za trud i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju.Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wszystkie kartki z życzeniami zostały przekazane ppor. Karolinie Mice, która podziękowała uczniom za tak duże zainteresowanie akcją. Przy okazji wizyty w naszej szkole opowiedziała najmłodszym uczniom o trudnej pracy żołnierza.

 

Joanna Zając