Smaller Default Larger

Małopolskie Dni Książki — Książka i Róża oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich to wydarzenie o bardzo ciekawej historii i długiej tradycji. Jest organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. Upamiętnia m.in. zmarłych w tym dniu Miguela de Cervantesa oraz Williama Shakespeare’a.

Święto wywodzi się z Katalonii, gdzie 23 kwietnia, w dniu św. Jerzego, obdarowywano kobiety czerwonymi różami mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez świętego. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami książek i w 1930 roku 23 kwietnia stał się oficjalnie Dniem Książki w Hiszpanii.

W Polsce święto jest obchodzone od 2007 roku, jednak już w 2002 roku w Małopolsce, na wzór Hiszpanii, 23 kwietnia zaczęto organizować Małopolskie Dni Książki — Książka i Róża. Ideą Małopolskich Dni Książki jest rozwój czytelnictwa oraz zachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń i bibliotek. Akcja, w zamyśle organizatorów, ma się stać wielkim świętem wszystkich tych, którym losy książki nie są obojętne.

Również w naszej szkole pamiętaliśmy o tych wydarzeniach. W bibliotece uczniowie mogli nie tylko zapoznać się z historią tych świąt, lecz także wypożyczyć publikacje z różą w tytule oraz wziąć udział w zabawie czytelniczej polegającej na wybraniu tytułu ulubionej książki i zastąpieniu w nim jednego słowa wyrazem „róża”. Okazało się, że pomysłowość uczniów nie zna granic. Zabawa była wyśmienita i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.

Wszyscy uczniowie, włączając się w tę akcję, pokazali po raz kolejny, że obcowanie z książkami i czytanie ich wciąż pozostaje jednym z najważniejszych sposobów rozwijania wyobraźni, kreatywności oraz zdobywania wiedzy.

 

Judyta Rosin-Kiełtyka