Smaller Default Larger

Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody, który ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Rio De Janeiro z powodu faktu, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ten dzień to dobry moment, aby przypomnieć, jak możemy dbać o wodę.  Przedstawiciele Szkolnego Koło LOP wykonali plakaty oraz przygotowali dla wszystkich uczniów naszej szkoły kropelki z ważnymi przesłaniami – jak oszczędzać wodę!

Anna Ziemba