Smaller Default Larger

Szkoła pamięta

Nasza szkoła, poprzez realizację różnorodnych działań, m.in. zorganizowanie wycieczki patriotycznej, zapalenie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, zaproszeniem osoby, która podzieli się swoimi wspomnieniami,  włącza się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła pamięta. 

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

(z listu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego)