Smaller Default Larger

  BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie ofiarności i poświęcenia Powstańców Warszawskich poprzez wysyłanie im kartek pocztowych.

      Projekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne, budować wrażliwość społeczną.

      W tym roku, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, po raz drugi do akcji dołączyli uczniowie naszej szkoły.

      Na 60 własnoręcznie wykonanych kartkach i laurkach oraz napisanych listach wyrazili swoje podziękowanie i życzenia dla bohaterów.

      Akcja była okazją do rozmowy oraz omówienia tego bolesnego i trudnego wydarzenia z historii naszego kraju.

 

Małgorzata Krzemińska