Smaller Default Larger

Magia projektowania, Cztery żywioły, Co ma pecha?, Zastosowanie matematyki w budownictwie to tematy zajęć, które odbyły się  28 września br. na Politechnice Krakowskiej. Po raz czwarty grupa 32 uczniów z naszej szkoły wzięła udział w tych warsztatach i laboratoriach. 


       Uczestnicy naukowo spędzili sobotę, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.
       Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu Poznaję zawód inżyniera, realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

 

Małgorzata Krzemińska