Smaller Default Larger

W ramach realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych wydarzeniach i działaniach propagujących czytelnictwo.

Klasy I – III szkoły podstawowej realizują projekt „Dominikowice czytają dzieciom”. Najmłodsi mogli już posłuchać bajek przeczytanych przez Panią Barbarę Bartuś - Poseł na Sejm RP oraz Panią Elżbietę Borowską – Poseł na Sejm RP. Spotkania z ciekawymi i ważnymi dla nas osobami na pewno będą kontynuowane.

 http://www.dominikowice.pl/index.php/dominikowice-czytaja-dzieciom

Został przeprowadzony konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”, a nagrodzone prace, na wystawie szkolnej, mogą podziwiać wszyscy, którzy przychodzą do naszej szkoły.

http://www.dominikowice.pl/index.php/81-wydarzenia/1508-moj-ulubiony-bohater-ksiazkowy

Uczniowie klas III – VI odwiedzili szkolną bibliotekę. Dzięki grom i zabawom literackim wzbogacali swój język i słownictwo oraz byli wdrażani do dbałości o poprawność językową.

Klasy IV – VI zrealizowały projekt „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki”. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, wykonali tematyczne foldery oraz sporządzili ranking książek, które chcieliby przeczytać.

Oczekiwania wszystkich czytelników zostały spełnione, ponieważ biblioteka, dzięki dotacji z programu, wzbogaciła się o prawie 700 nowych książek zakupionych za kwotę 15000 zł. W sprawie zakupu nowości zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Uwzględniono również potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Młodzież gimnazjalna zrealizowała projekt, dzięki któremu dokładniej poznała życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – patrona roku 2016. Efektem pracy są prezentacje, które będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych, nie tylko w tym roku szkolnym. Nad przebiegiem tych działań czuwały panie: Małgorzata Krzemińska, Barbara Mika i Ewa Roman.

Henryk Sienkiewicz - biografia

Henryk Sienkiewicz - jakiego nie znamy

W swoich działaniach szkoła współpracowała również z Biblioteką Publiczną w Dominikowicach oraz Biblioteką Pedagogiczną w Gorlicach. Przeprowadzono konsultacje w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej. Na bieżąco wymieniane były informacje o organizowanych przez biblioteki wydarzeniach promujących czytelnictwo.

W ramach ministerialnego projektu odbyły się także spotkania uczniów i rodziców z Panią Małgorzatą Janusz-Nowicką – pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach, która uświadamiała wszystkim, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa książka.

http://www.dominikowice.pl/index.php/81-wydarzenia/1499-czytelnictwo

 

Małgorzata Krzemińska, szkolny koordynator Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa