Smaller Default Larger

W szkole funkcjonuje doskonale wyposażona świetlica dla najmłodszych uczniów. Znajduje się tu basen z kulkami, gry edukacyjne, klocki rozwijające zdolności twórcze, komputery. Świetlica jest czynna od 7:00 do 16:00 z przerwą podczas zajęć lekcyjnych. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki najmłodszym uczniom (przed zajęciami lekcyjnymi i po nich) w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Zabawa, obok nauki, jest podstawową formą aktywności uczniów. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie. Zajęcia w świetlicy szkolnej kształtują umiejętność współżycia społecznego i współdziałania w grupie.

 

Regulamin rekrutacji do świetlicy

Karta zgłoszenia