Smaller Default Larger

ALE ROBOT - ROBOTYKA DLA DZIECI

Ciekawe 4-godzinne zajęcia dla uczniów klasy V i VI SP stanowiące połączenie nauki i zabawy z zestawami LEGO WeDo odbyły się w naszej szkole 20 marca i 10 kwietnia 2015 r. Były to spotkania inspirujące uczestników do korzystania z wyobraźni, także tej przestrzennej oraz do ćwiczeń konstrukcyjnych rozwijających zdolności manualne.


W programie zawarte zostały podstawowe zagadnienia dotyczące budowy maszyn prostych, takie jak korzystanie z dźwigni czy sposób działania przekładni zębatej.
W zajęciach brały udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Głównym punktem była budowa robota, który miał omijać przeszkody. Po zakończonej „pracy” dzieci dowiadywały się, jak się programuje roboty.
Korzystając z aplikacji komputerowej, uczestnicy sami ożywiali zbudowane przez siebie modele.
Ostanie takie warsztaty dla klasy III SP odbędą się 13 czerwca 2015 r.

Spotkania sponsorowane są przez SKOWD.