Smaller Default Larger

Rodzice

Szkoła Podstawowa w Dominikowicach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na nowo na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności: coś dla ciała, ducha i umysłu.

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie:

Dla najmłodszych:

- zajęcia kreatywne

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne 

- zajęcia sportowe

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla starszych:

- zajęcia przyrodnicze

- zajęcia sportowe 

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego 

- zajęcia społeczno-emocjonalne

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

terapia logopedyczna

 

 

Pedagog szkolny — mgr Danuta Pyznar

Harmonogram pracy:

poniedziałek: 9.30–15.30

środa: 10.30–15.30

 

Pedagog specjalny — dr Sabina Kurzawa

Harmonogram pracy:

wtorek: 8.00–11.15

środa: 12.30–13.30

piątek: 8.00–11.30

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Prezydium:

Anna Radzik — przewodnicząca

Renata Gutterch-Hudzik — zastępca

Monika Duda — skarbnik

Katarzyna Druciak-Pawłowska — sekretarz

 

Członkowie:

Sabina Krężołek

Ewa Nalepa

Elżbieta Pyznar

 

Komisja rewizyjna:

Anna Kędzior — przewodnicząca

Paweł Piecuch

Barbara Szura 

 

Numer konta Rady Rodziców:

02 8627 0001 2027 3501 1389 0001