Smaller Default Larger

Rodzice

Szkoła Podstawowa w Dominikowicach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na nowo na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności: coś dla ciała, ducha i umysłu.

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie:

Dla najmłodszych:

- zajęcia kreatywne

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne 

- zajęcia sportowe

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla starszych:

- zajęcia przyrodnicze

- zajęcia sportowe 

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego 

- zajęcia społeczno-emocjonalne

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

terapia logopedyczna

 

 

Pedagogiem w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach jest pani Anna Stopnicka-Przybyło.

 

Od piętnastu lat pracuje jako pedagog szkolny i logopeda w szkołach gminy Gorlice.
Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki i dyplomowanym logopedą ze specjalizacją z neurologopedii.
By lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoprofilaktyki
i oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym organizowane przez Katedrę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne na kursie z psychoterapii systemowej rodzin.
Prywatnie jest mężatką, ma małą córeczkę i cudowną suczkę Misię.

 

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

 

PONIEDZIAŁEK

 

10.45 – 15.45

 

 

PIĄTEK

 

8.30 – 13.30

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Prezydium:

Aneta Zielińska - przewodnicząca

Elżbieta Karp - zastępca

Monika Duda - skarbnik

Magdalena Świerz - sekretarz

 

Członkowie:

Elżbieta Pyznar

Barbara Szura

Izabela Sikora

Joanna Przybycień

 

Komisja rewizyjna:

Joanna Szura - przewodnicząca

Ewa Nalepa

Maria Gałowicz