Smaller Default Larger

GÓRA GROSZA

W ramach akcji „Góra grosza” w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka pieniędzy, które przeznaczone zostały na wsparcie najbardziej potrzebujących Domów Dziecka, jak również zawodowych rodzin zastępczych. W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014 roku wszystkie klasy od I SP do III gimnazjum składały swoim skarbnikom klasowym każdy „grosz”, by wesprzeć tę akcję.

W miarę upływu czasu klasy zaczęły miedzy sobą rywalizować, kto zbierze więcej pieniędzy. Szczególna rywalizacja była między klasą II A i II B gimnazjum. Nie było to złe, gdyż każdy uczeń, czując się związany ze swoją zespołem, starał się wrzucić do skarbonki jak najwięcej i zamiast wydawać kieszonkowe na chipsy, oddał je naprawdę potrzebującym. W rezultacie wychowawcy, nauczyciele i dyrekcja szkoły dopingowali uczniów i wspomagali ich zbiórki własnymi datkami. W całej szkole udało się zebrać 541 zł. Najbardziej cieszyła się klasa II A gimnazjum, gdyż to ona przyniosła największą sumę pieniędzy.

Cała akcja dostarczyła wiele radości oraz otworzyła nasze oczy i serca na potrzebujących. Zwycięskie klasy nie ominęła słodka nagroda, którą wręczyła pani dyrektor Lidia Foltyn podczas uroczystego spotkania świątecznego.                       

 Katarzyna Rybczyk