Smaller Default Larger

Dzień, który przyniósł wiele radości

Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice wraz z Samorządem Uczniowskim postanowiło również przyłączyć się do tej inicjatywy. W okresie poświątecznym 13 stycznia 2015 r młodzież z Zespołu Szkół w Dominikowicach udała się w odwiedziny do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance, aby spotkać się z jej wychowankami.

To spotkanie umożliwiło młodzieży kontakt z osobami niepełnosprawnymi, służyło wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinęło poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz pobudziło aktywność młodego człowieka. Inicjatywa podjęta przez SKOWD miała na celu uwrażliwienie uczniów naszej szkoły na problemy osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz pomocy potrzebującym. Młodzież śpiewała kolędy i podarowała dzieciom słodkie prezenty. Patrząc na reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, jesteśmy pewni, że warto kontynuować takie spotkania.

Opiekę nad młodzieżą Zespołu Szkół w Dominikowicach sprawował pan Jerzy Lewiński
i pani Barbara Mika.