Smaller Default Larger

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się

do swojego brata i wyciągasz

do niego ręce, jest Boże Narodzenie...

         Tradycją naszej szkoły są spotkania, które wprowadzają w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne odbyło się z udziałem całej społeczności szkolnej, nauczycieli, pracowników, rodziców.

 W pierwszej części spotkania życzenia złożyli: Dyrektor Szkoły - pani Lidia Foltyn, Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Barbara Moćko oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Magdalena Bąk, Magdalena Krężołek, Sylwia Zwierz. Następnie ksiądz Piotr Komisarz poprowadził modlitwę. Wszyscy zasiedli do przygotowanego przez rodziców oraz panie: Annę Szymczyk i Annę Mrukowicz poczęstunku. Czas ten upłynął w miłej i życzliwej atmosferze.

 W drugiej części spotkania nie zapomnieliśmy o rodzimych, pięknych kolędach i pastorałkach, które towarzyszą nam wszystkim od najmłodszych lat. Była to okazja, by choć na chwilę oderwać się od kłopotów dnia codziennego, posłuchać kolęd, przypomnieć sobie okoliczności ich powstania.

 Na zakończenie Samorząd Uczniowski, w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, przekazał życzenia na własnoręcznie zrobionych świątecznych kartkach, dedykując zebranym utwór „Jest taki dzień” w wykonaniu Tatiany Karaś i Kingi Święs.

 Rozdano także nagrody za wykonanie szopek bożonarodzeniowych w konkursie zorganizowanym przez Gorlickie Centrum Kultury.

Tegoroczne spotkanie zorganizował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań: Małgorzaty Krzemińskiej, Karoliny Górskiej. Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli: pani Sabina Książkiewicz-Rojek, pani Iwona Mazur, pan Bogusław Oleszkowicz.

Małgorzata Krzemińska