Smaller Default Larger

„Uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy” taką komendę usłyszeli uczniowie i nauczyciele 29 października br. Wówczas w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Jej celem było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uczniowie wraz z prowadzącymi zajęcia sprawnie, bez paniki, zgodnie z planem ewakuacji przemieścili się z budynku szkoły na boisko. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły podjęli działania zgodnie z przydziałem obowiązków na taką okoliczność. Po omówieniu i podsumowaniu próbnej ewakuacji wszyscy powrócili do swoich zajęć. Ewakuacja przebiegła zgodnie z przyjętymi procedurami. Prowadził ją koordynator ds. BHP - pan Jerzy Lewiński.

 

                                                                                                                    Jerzy Lewiński