Smaller Default Larger

Dobiega końca czwarta edycja programu Insta.Ling. Uczniowie naszej szkoły od 2 lat (tj. od września 2013 roku) mają możliwość dodatkowej nauki słownictwa z języka angielskiego poprzez systematyczną pracę w programie - na platformie internetowej. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu.

Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.