Smaller Default Larger

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2022/2023.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęto od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klasy ósmej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Krzemińska, która podsumowała mijający rok szkolny, podziękowała uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz reprezentowanie naszej placówki w licznych konkursach. Słowa uznania skierowała również do rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Kończąc swoje wystąpienie, złożyła wszystkim zebranym wakacyjne życzenia.

W dalszej części uroczystości nagrodzono uczniów, którzy zapracowali na świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Wyróżnieni otrzymali również nagrody za wysokie wyniki w czytelnictwie, osiągnięcia sportowe oraz za aktywną pracę na rzecz innych. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Pani dyrektor podziękowała przyjaciołom szkoły oraz członkom Rady Rodziców za zaangażowanie w życie szkoły oraz tegoroczną współpracę.

Na zakończenie, z krótkim przemówieniem, wystąpiła pani Aneta Zielińska — przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc wszystkim wspaniałych wakacji.

 

Iwona Mazur