Smaller Default Larger

Rekrutacja do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do świetlicy szkolnej.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące świetlicy: Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Przed złożeniem dokumentów proszę zapoznać się z regulaminem. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 lipca 2023 roku.

 

1. Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej.

2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.