Smaller Default Larger

Jak dobrze wybrać szkołę średnią?

Decyzja o wyborze szkoły średniej nie przesądza o karierze zawodowej, jednak nie jest wszystko jedno, do jakiej szkoły młody człowiek trafi po egzaminie ósmoklasisty. Warto wybrać tę placówkę, która będzie wspierała i rozwijała kiełkujące zdolności, postawy i aspiracje. 

Aby ułatwić ósmoklasistom przyszłe wybory, zorganizowaliśmy w szkole różne spotkania. Odwiedził nas m.in. pan Wojciech Wójcik — lekarz weterynarii, kierownik przychodni Animed, prywatnie pasjonat rehabilitacji dzikich zwierząt. Doktor przybliżył młodzieży zawód weterynarza oraz opowiedział o różnych działaniach, w których bierze udział.

Wizytę złożyli nam też nasi ubiegłoroczni absolwenci — obecnie uczniowie szkół średnich w Gorlicach. Każdy z nich przedstawił szkołę, do której uczęszcza. Ósmoklasiści mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wybranej przez siebie placówki, zadając przybyłym pytania. Serdecznie dziękujemy Ali, Natalce, Julce oraz Wojtkowi.

W ramach spotkań zawodoznawczych pani Małgorzata Kukuła-Jasińska przedstawiła uczniom kierunki kształcenia dostępne w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach i szczegółowo opowiedziała o każdym z nich.

 

Agata Wszołek