Smaller Default Larger

Apel służb powiatu gorlickiego dotyczący niewypalania traw

Z inicjatywy pełniącego obowiązki komendanta Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach — nadkomisarza Mariusza Piotrowskiego — 10 marca 2023 roku podpisano apel służb i instytucji powiatu gorlickiego dotyczący niewypalania traw i pozostałości roślinnych w okresie wiosennym.

 

Drodzy mieszkańcy powiatu gorlickiego!

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, który wiąże się z ociepleniem i wysuszeniem pokrywy gleby wraz z zalegającą na niej dużą ilością suchych pozostałości roślinnych, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Łosie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Gorlicach zwracają się z apelem o zaprzestanie wiosennego wypalania traw.

Pamiętajmy, że wypalanie traw stanowi bardzo duże zagrożenie pożarowe. Wypalane tereny i grunty rolne często graniczą z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi oraz terenami leśnymi. Ogień w bardzo szybkim tempie i w sposób niekontrolowany przez człowieka może przenieść się na kolejne grunty lub lasy i powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla zwierząt gospodarskich i mienia obywateli. Straty, które mogą powstać wskutek nieodpowiedzialnego wiosennego wypalania pozostałości roślinnych są nieraz trudne do oszacowania, a koszty akcji ratowniczych, odnowienia terenu leśnego czy przywrócenia właściwości gruntu rolnego są ogromne. Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę wysokiej grzywny. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Ponadto rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe, są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności, obniżeniem płatności lub pozbawieniem płatności bezpośrednich w danym roku.

Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o naszym wspólnym bezpieczeństwie.