Smaller Default Larger

Pierwsza pomoc

Już od najmłodszych lat warto kształtować odpowiednią postawę w zakresie niesienia ratunku innym. W związku z tym uczniowie klas I –III wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Zajęcia były podzielone na dwie części. Celem części teoretycznej było przybliżenie dzieciom pracy strażaków oraz omówienie różnych zagrożeń, jakie można napotkać.

W części praktycznej uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Dzieci, pod czujnym okiem przedstawiciela straży, miały okazję samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Wiedza, którą nabyli podczas warsztatów, może kiedyś uratować czyjeś życie.

Joanna Zając