Smaller Default Larger

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

na drugim miejscu w powiecie gorlickim!

Ogólnopolski ranking szkół podstawowych w 2022 r. opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl uwzględniał 9112 placówek. Został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Brano pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowym kryterium były osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Szkoły gminy Gorlice zdobyły wysokie lokaty, a w powiecie gorlickim aż trzy z nich zajęły miejsca na podium:

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej

 

Wójt Gminy Gorlice – pan Jan Przybylski - złożył dyrektorom zwycięskich szkół gratulacje. Dziękował także nauczycielom za ich trud i pracę, a uczniom życzył osiągania jak najlepszych wyników i podejmowania trafnych decyzji.

Ewa Roman