Smaller Default Larger

Jakie są organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce, gminie i powiecie? Czym zajmuje się starosta? Jak wyrobić prawo jazdy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczniowie klas ósmych, siódmej i szóstej, którzy spotkali się 22 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dominikowicach ze Starostą Gorlickim – panią Marią Gubałą.

Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest struktura samorządu w Polsce, jak kształtują się władze samorządowe oraz jakie realizują zadania. Podczas wizyty Pani Starosty zainteresowani mieli również okazję bezpośredniej rozmowy na temat pracy samorządu.  Padło wiele pytań dotyczących spraw lokalnych, co świadczy o żywym zainteresowaniu młodzieży problematyką samorządu i bieżących zagadnień.

Mamy nadzieję, że takie spotkania będą jeszcze nieraz organizowane w naszej szkole.

Renata Dulęba