Smaller Default Larger

DZIADY. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła.

Te słowa rozpoczęły spektakl w reżyserii Tadeusza Łomnickiego, na który do Nowohuckiego Centrum Kultury wybrali się uczniowie klas ósmych.

Opiekę nad nimi sprawowali: ks. Jakub Dudek, p. Renata Dulęba i p. Ewa Roman. Był to już kolejny wyjazd naszych ósmoklasistów na spektakl teatralny i zarazem świetna powtórka przed egzaminem.

 

Renata Dulęba