Smaller Default Larger

Ziemia przeznaczenia to nazwa dwudniowego rajdu śladami miejsc związanych z drogą Polski do niepodległości. Był on uzupełnieniem warsztatów fotograficzno-historycznych, dzięki którym młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem historii opisujących miejsca związane z ziemią gorlicką.

Uczestnicy rajdu, 9 i 10 października br., przeszli malowniczymi szlakami Beskidu Niskiego. Chwile zadumy czekały na nich m.in. przy pomniku lotników zestrzelonych nad Krzywą czy na odwiedzanych cmentarzach wojennych.

Odpoczynek zapewniła Bacówka PTTK w Bartnem. Dla większości młodych ludzi był to swoisty „chrzest turystyczny”, tzn. pierwszy w życiu pobyt i nocleg w schronisku.

Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

 Ewa Roman