Smaller Default Larger

Rodzice

Szkoła Podstawowa w Dominikowicach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na nowo na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności: coś dla ciała, ducha i umysłu.

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie:

Dla najmłodszych:

- zajęcia teatralne

- zajęcia sportowe

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla starszych:

- koło biologiczno-geograficzne

- koło historyczne

- koło fizyczne

- zajęcia sportowe 

- zajęcia w ramach realizacji projektu "Erasmus+"

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Pedagogiem w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach jest pani Anna Stopnicka-Przybyło.

 

Od piętnastu lat pracuje jako pedagog szkolny i logopeda w szkołach gminy Gorlice.
Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki i dyplomowanym logopedą ze specjalizacją z neurologopedii.
By lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoprofilaktyki
i oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym organizowane przez Katedrę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne na kursie z psychoterapii systemowej rodzin.
Prywatnie jest mężatką, ma małą córeczkę i cudowną suczkę Misię.

 

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

 

PONIEDZIAŁEK

 

10.45 – 15.15

 

 

ŚRODA

 

7.30 – 13.00

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Prezydium:

Maria Gałowicz - przewodnicząca

Bożena Duda - zastępca

Monika Duda - skarbnik

Joanna Stępień-Makowiec - sekretarz

Członkowie:

Magdalena Świerz

Dorota Kościelniak

Joanna Przybyło

Komisja rewizyjna:

Joanna Szura - przewodnicząca

Anna Kurylak

Aneta Zielińska