Smaller Default Larger

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ogłasza zapisy

do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 1 do 13 marca 2020 r. w godzinach 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym określa ZarządzenieNr 11/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Druki do pobrania oraz Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2020 r. znajdują się w zakładce:

DLA RODZICÓW/Rekrutacja.

Druki do pobrania