Smaller Default Larger

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2 września br. Na akademii przygotowanej przez przedstawicieli klasy V, VI a i VII pod opieką wychowawców: p. Iwony Mazur, p. Barbary Miki-Krzysztoń i p. Ewy Roman wspominaliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzięki tanecznej pantomimie zwróciliśmy także uwagę na to, by być uważnym na drugiego człowieka, bo „szkoła to coś więcej niż wyścig!”

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Lidia Foltyn, która powitała wszystkich serdecznie i przedstawiła nowych księży katechetów. Szczególne słowa skierowała do uczniów klasy pierwszej.

Nam - uczniom - życzyła wytrwałości i mądrości w zdobywaniu wiedzy, nabywaniu doświadczeń, rozwijaniu zainteresowań i pasji. My – uczniowie - życzymy nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom zadowolenia z naszych sukcesów.

 

Weronika Bolek, kl. VII