Smaller Default Larger

Kwietniowi Antypiraci to ogólnopolska akcja, mająca na celu pokazanie, jak ważny jest szacunek do własności intelektualnej oraz respektowanie praw autorów i twórców. W tym roku szkolnym hasło III edycji brzmiało Kwietniowi Antypiraci dbają o wizerunek.

    Uczniowie przez trzy dni uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach i wykładach, podczas których bliżej poznali zagadnienia związane z akcją.

    Podsumowaniem działań była prelekcja pani Natalii Skowrońskiej (26 kwietnia br.) -  pracownika Biblioteki Publicznej w Dominikowicach.

 Małgorzata Krzemińska – szkolny koordynator akcji