Smaller Default Larger

25 marca w naszej szkole miało miejsce spotkanie z dostojnym gościem - JE ks. biskupem Janem Wątrobą. Towarzyszyli mu również ks. dziekan Stanisław Ruszel wraz z ks. proboszczem Romanem Gierkiem. Gości powitały dzieci z przedszkola piosenką o serduszku.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Lidia Foltyn, która powitała przybyłych i przedstawiła krótką historię naszej szkoły.

Po wykonaniu piosenki „Góry do góry” przez dzieci z klas I-III mogliśmy zobaczyć krótkie przedstawienie o Lolku – późniejszym Janie Pawle II. Aktorami byli pan Marcin Krzemiński wraz z synem Hubertem. W bardzo piękny i twórczy sposób przedstawili relacje między ojcem i synem, w których ten pierwszy zapoznał dziecko z niezwykłą modlitwą do Ducha Świętego.

Na koniec głos zabrał nasz dostojny gość. Ks. biskup mówił o potrzebie równowagi w pracy, modlitwie i odpoczynku. Podkreślił to, jak ważna jest rozmowa rodziców z dziećmi na temat modlitwy.

Na zakończenie wizyty Jego Ekscelencja zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i udzielił  zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

ks. Jacek Ocieczek