Smaller Default Larger

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy wszyscy są bardziej wrażliwi na krzywdę innych. W tym szczególnym okresie wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili szereg akcji charytatywnych, niosąc pomoc osobom potrzebującym.


           W ramach akcji „Zostań Świętym Mikołajem” organizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka zabawek, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci.
           Wolontariusze zorganizowali również świąteczną zbiórkę żywności pod hasłem „Serce – sercu”. Paczkami obdarowane zostały rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.        „Świąteczne kartki dobroczynne” to kolejne działanie naszej młodzieży. Dochód ze sprzedanych kartek przeznaczony został na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, objętych programem „Na ratunek” przez Stowarzyszenie Surcum Corda.

 

Iwona Mazur