Smaller Default Larger

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ogłasza zapisy do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły od 11 - 28 lutego 2019 r. w godzinach 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę kryteria określone Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gorlice z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Druki do pobrania