Smaller Default Larger

Ustalone dodatkowe  wolne dni od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzeniem MENiS               z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:    

  • 19 kwietnia 2018 r. - drugi dzień egzaminu gimnazjalnego
  • 20 kwietnia 2018 r. - trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.
  • 21 czerwca 2018 r.

 

 W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje  dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.