Smaller Default Larger

Ustalone dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn.zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach ustala w roku szkolnym 2018/2019 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:    

  • 2 listopada 2018 r.
  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty z języka obcego)
  • 29 kwietnia 2019 r.
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.

 W dniach, o których mowa powyżej, szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.