Smaller Default Larger

Zespół Szkół w Dominikowicach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Dbamy o to, by w ofercie tworzonej na nowo na każdy rok szkolny, znalazły się zajęcia/koła zainteresowań dotyczące różnych obszarów aktywności: coś dla ciała, ducha i umysłu.

 

Oto lista zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie:

Dla najmłodszych:

- zajęcia taneczne - Sabina Książkiewicz-Rojek

- zajęcia ruchowe dla chłopców - Sabina Książkiewicz-Rojek

- zajęcia plastyczne - Zofia Marszałek

- zajęcia teatralne - Zofia Marszałek, Agata Wszołek

- zajęcia sportowe (siatkówka) - Marcin Szufa

- zajęcia logopedyczne - Anna Stopnicka-Przybyło

- zespoły korekcyjno-kompensacyjne

- zespoły dydaktyczno-wyrównawcze

Dla starszych:

- koło informatyczne (kl. IV) - Bogusław Oleszkowicz

- koło artystyczne - Alina Pabisz

- koło ekologiczne - Anna Ziemba

- koło biologiczno-geograficzne - Anna Ziemba

- koło regionalne - Małgorzata Krzemińska

- zajęcia sportowe (siatkówka, kl. I - III gimnazjum) - Marcin Szufa

- zajęcia sportowe (siatkówka, kl. IV - VI SP) - Iwona Mazur

- zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz wieczory filmowe i z piosenką angielską - Małgorzata Takeuchi, Ewa Stępień

- zespoły korekcyjno-kompensacyjne

- zespoły dydaktyczno-wyrównawcze