Smaller Default Larger

Rok szkolny 2017/2018 

 

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji

 i Kariery w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach

       Już od 18 września 2017 r. w klasie III gimnazjum trwa projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” - projekt systemowy Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 – 10, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

      Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie, to nie tylko warsztaty, ale także spotkania indywidualne oraz działania, w ramach których młodzież będzie wypełniać karty Indywidualnego Planu Działania. Większość warsztatów przewidzianych w pierwszym półroczu 2017/2018 roku już za nami. Spotkania warsztatowe to nie tylko rozwiązywanie testów, które mają pomóc w opracowaniu IPD, ale także praca w grupach, dyskusje nad różnymi zagadnieniami często zakończone wypracowaniem wartościowych wniosków lub przygotowaniem różnych folderów. Bardzo ciekawymi zagadnieniami okazały się m.in. tematy: „Zapomniane zawody” czy „Zawody sezonowe – Święty Mikołaj”, po omówieniu których uczniowie przygotowali wspaniałe prace.  Nieocenione okazują się zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, np. filmy edukacyjne z serii „Kalejdoskop zawodów”, które zawierają informacje o ponad 100 zawodach, ich charakterystykę, wymagane predyspozycje i wykształcenie, plusy i minusy oraz  szanse na zatrudnienie     Teraz nadszedł czas na przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, w których uczniowie określą swoje predyspozycje zawodowe, przeanalizują słabe i mocne strony oraz wybiorą zawody, które chcieliby wykonywać w przyszłości. Na ich podstawie nakreślą również plan edukacji na najbliższe lata.

 

Agata Wszołek

 

 

 

OGŁOSZENIE!

 Drodzy Rodzice i uczniowie klas gimnazjalnych!

  Informujemy, że od 4 maja 2017 r. w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

 W roku szkolnym 2017/2018 działaniami w ramach projektu objęci zostaną uczniowie klasy III gimnazjum. Od 6 do 12 września br. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia edukacyjno-zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona do 14 września 2017 r.

 Regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa zawiera załącznik nr 2, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce SPINKA –INFORMACJE.

 

Załącznik nr 2

 

OGŁOSZENIE!

 

12 września 2017 r. zakończył się proces rekrutacji uczniów klasy
III gimnazjum na zajęcia edukacyjno-zawodowe w ramach projektu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Lista osób zakwalifikowanych została wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 


Rok szkolny 2016/2017

Ogłoszenie

 Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji
i Kariery
zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

 

W terminie od dnia 24 do 29 kwietnia br. trwa rekrutacja na zajęcia edukacyjno- zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy p. Agata Wszołek.

 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2017 r.

 Regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Doradztwo zawodowe.

 

Regulamin rekrutacji.

 

Ogłoszenie

30 kwietnia 2017 r. zakończył się proces rekrutacji uczniów na zajęcia edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Lista osób zakwalifikowanych znajduje się u dyrektora szkoły oraz doradcy zawodowego - pani Agaty Wszołek.

 

Działania w ramach Szkolnego Punktu Informacji

i Kariery w Gimnazjum

w Zespole Szkół w Dominikowicach

W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie klasy III Gimnazjum uczestniczą w warsztatach, korzystają z indywidualnych konsultacji. We współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym, panią Agatą Wszołek, opracowują Indywidualne Plany Działania.
            Prowadzone działania  mają na celu uświadomić młodzieży wagę podejmowanych już dzisiaj decyzji, dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia, potrzebę mobilności zawodowej, zmiany, która jest nieodłącznym elementem na wymagającym i ciągle przeobrażającym się rynku pracy. Pomogą im również dostrzec mocne strony oraz potencjał intelektualny, który drzemie w każdym z nich.   

 

                                                                               Agata Wszołek