Smaller Default Larger

DOMINIKOWICE CZYTAJĄ  DZIECIOM

W szkole w Dominikowicach czytanie cieszy się dużą popularnością. To wspaniałe, bo wiemy, jak wiele korzyści niesie ze sobą książka.  Dzięki lekturze  „wyposażamy”  umysły i serca dzieci – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości.

Najmłodsi uczniowie ciągle dopytują o kolejne spotkania czytelnicze i o to, kto tym razem ich odwiedzi. Ostatnio naszym gościem była Pani Barbara Wiatr – dyrektor OZEA, pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice do spraw oświaty.

Dziękujemy za poświęcony czas i bardzo pouczającą książkę.

 Sabina Książkiewicz-Rojek

 

 

Nasza akcja czytelnicza "rozkwita". Tym razem do Dominikowic, by poczytać naszym uczniom, zawitała Pani Elżbieta Borowska - Poseł na Sejm RP. Dziękujemy za ciekawą bajkę i łakocie, którymi zdobyła Pani serca dzieci.

 

 Sabina Książkiewicz-Rojek

 

Dominikowice czytają dzieciom
Zgadzamy się ze słowami Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Chcemy do tej „zabawy" zachęcić najmłodszych uczniów z Zespołu Szkół w Dominikowicach. Z tej okazji Pani Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP - odwiedziła Dominikowice, by poczytać najmłodszym uczniom.

 

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i poświęcony czas.

 Sabina Książkiewicz-Rojek